🚀 Story#9 ปัญหาของ Solution

เมื่อเร็วๆนี้ ผมถูกถามว่าเราจะทำ product อะไรขายลูกค้าดี ที่จะแก้ปัญหา xyz ให้เค้า ตั้งแต่ทำงานสาย engineering มา ผมมักจะเจอคำถามทำนองนี้บ่อยๆ ที่แยก problem และ solution...