Story#12 อย่าปล่อยให้โค้ดส่งกลิ่น

เคยใช้ app ที่ยิ่งใช้ไปนานๆ ยิ่งรู้สึกอยากเลิกใช้ ไม๊ครับ แบบอยากให้เรท 1 ดาว เพราะใช้แล้วติดๆขัดๆ บั๊กเยอะ ใช้ยาก ไม่เหมือนตอนใช้ตอนแรกๆ หรือเคยได้ยินเรื่องราวของซอฟต์แวร์ที่ประสบปัญหาการใช้งานบ้างไม๊ครับ เหตุที่เป็นเช่นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากโค้ดเน่าๆที่แฝงตัวอยู่ในโปรเจคเป็นไวรัสพร้อมที่จะติดต่อไปหาโปรแกรมเมอร์คนอื่นได้ทุกเมื่อ...