⛵️Story#11 Self Organizing Team ในการแข่งเรือใบ

🎯 ทีมพัฒนาซอฟท์แวร์บ่อยครั้งมักจะมีการเปรียบเทียบกับทีมในการแข่งขันกีฬาที่ต้องใช้ทีมเวิร์คสูง หนึ่งในนั้นคือกีฬาเรือใบ ที่เห็นในรูป คือการแข่ง SailGP ที่ เป็นการแข่งขันเรือใบชิงแชมป์ประจำปี ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงความเชี่ยวชาญและศักยภาพอันเป็นเลิศของผู้เข้าแข่งขันการแข่งเรือที่มีใบเช่นนี้ จำเป็นจะต้องอาศัยการปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและคลื่น ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เปรียบได้กับการทำซอฟท์แวร์ ที่ต้องปรับตัวตาม requirement...